تحریف

  • 21 شهريور 1397 - 13:40
    یک کارشناس مذهبی گفت: اینکه نهضت عاشورا سالیان سال ماندگار شده است، به مشیت و تقدیر پروردگار بر می‌گردد.
  • 21 شهريور 1397 - 12:30
    کتاب حماسه حسینی شامل 25 سخنرانی از استاد مطهری است که بین سال‌های 1347 تا 1352 ایراد شده است. انتشار مکرر این کتاب از کارآمدی این اثر در تبیین قیام عاشورا خبر می‌دهد. از نظر اثربخشی نیز باید گفت که کتاب حماسه حسینی در ردیف دیگر آثاری که به ابعاد...
  • 10 مرداد 1394 - 11:15
    قرآن کریم کسانی را ذکر می‌کند و ملامت می‌کند که سخنان و قضایایی را تحریف می‌کرده‌اند. تحریف بر دو قسم است: یک قسم تحریف این است که گفته‌ای یا نوشته‌ای را کم یا زیاد کنند. گاهی خیانتکارانی پیدا می‌شوند که در آثار دیگران دست می‌برند، چیزی را کم می‌...