فراخوان

  • 24 آبان 1396 - 10:42
    جشنواره آموزشی شهید مطهری همزمان با نوزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی اردیبهشت ۱۳۹۷ برگزار می شود و متقاضیان می توانند فرآیندهای خود را تا تاریخ ۱۵ آذرماه ۹۶ ارسال کنند.
  • 27 شهريور 1396 - 10:18
    «جایزه بین‌المللی استاد مطهری» در بخش داخلی و خارجی به برترین آثار پژوهشی منتشر شده در دوره چهل سال پس از شهادت استاد (۱۳۹۸-۱۳۵۸) اعطا خواهد شد.