شناسه متن : 940
1391/2/12 - 14:11 2012-05-01 14:11:00
بسم الله الرحمن الرحیم

اساسنامة بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری (ره)

مصوب پانصد و نود و سومین جلسه مورخ 23/08/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی

تاریخ ابلاغ: 08/09/1385      شماره ابلاغ: 4072/دش

 شرح:

ماده 1) به منظور آشنایی با اندیشه های متعالی، پویا وسازنده اسلام، ارتقای کیفی دانش و بینش عمومی جامعه در حوزه معارف دینی، شناخت و معرفی جامع شخصیت و تبیین تفکر استاد شهید مرتضی مطهری و مطالعات راهبردی بر اساس نظریه های ایشان« بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید علامه مرتضی مطهری» که از این پس در این اساسنامه «بنیاد» نامیده می شود تشکیل می گردد.
ماده 2) بنیاد مؤسسه غیردولتی و غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که طبق این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط اداره می شود.
ماده 3) بنیاد تابعیت ایرانی دارد و مرکز آن در شهر تهران است و در صورت تصویب هیئت امناء می تواند در سایر نقاط داخل و خارج کشور دفتر یا نمایندگی ایجاد نماید.
ماده 4) مدت فعالیت بنیاد نامحدود است.
ماده 5) بنیاد در راستای اهداف خود فعالیتهای زیر را انجام خواهد داد:
1/5- پژوهش در آثار شهید مطهری به منظور استخراج و معرفی دیدگاههای استاد شهید
2/5- معرفی و بزرگداشت مقام و شخصیت علمی و فرهنگی شهید مطهری
3/5- برنامه ریزی و ارائه خدمات آموزشی برای تربیت استادان و کارشناسان مجرب و زمینه سازی برای تربیت متفکران اسلامی استمرار دهنده راه و اندیشه های استاد مطهری
4/5- حمایت از فعالیت های پژوهشی مطهری شناسی اعم از تألیف و ترجمه کتاب، مقاله پایان نامه های تحصیلی و ابداع و نوآوری در علوم اسلامی و الهی در راستای آثار و اندیشه های استاد مطهری
5/5- همکاری با دیگر مراکز و نهادهای داخلی و خارجی فعال در زمینه مطهری شناسی
6/5- ایجاد بانک اطلاعاتی و پایگاه اطلاع رسانی رایانه ای و مطبوعاتی و انتشار نشریات تخصصی
7/5- برگزاری همایش، نمایشگاه، مسابقه، سمینار، کلاس های آموزشی و برنامه های تبلیغی

ماده 6) ارکان
الف. هیئت امناء
ب. هیئت مدیره
ج.مدیر عامل
د. بازرس یا بازرسان
ماده 7) هیئت امناء : هیأت امناء عالی ترین مرجع تصمیم گیری بنیاد می باشد و اعضا آن عبارتند از :
1- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
2- وزیر آموزش و پرورش
3- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
4- رئیس سازمان صدا و سیما
5- رئیس فرهنگستان علوم
6- رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
7- مدیر حوزه علمیه قم
8- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
9- رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
10- رئیس دانشگاه تهران
11- دو نفر از اعضای خانواده شهید مطهری به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی
12- دو نفر از صاحبنظران برجسته به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی
تبصره 1: مدت عضویت اعضای بند 11 و 12 به مدت چهار سال می باشد و انتخاب مجدد آنها برای دوره های دیگر بلامانع است.
تبصره 2: یک نفر ا از اعضای فوق به انتخاب هیئت امناء به عنوان رئیس هیئت امناء و برای مدت 4 سال انتخاب می شود.
تبصره 3: عضویت در هیئت امناء افتخاری خواهد بود.
ماده 8) وظایف هیئت امناء
1- تعیین راهبردها، سیاست ها و خط مشی بنیاد
2- تصویب برنامه های بنیاد
3- تأیید ترازنامه ها و گزارش عملکرد مالی سالانه بنیاد
4- تصویب سازمان اداری بنیاد
5- تصویب آئین نامه مالی و معاملاتی بنیاد
6- تعیین اعضای هیئت مدیره، بازرس و حسابرس
7- تصویب آئین نامه داخلی نحوه تشکیل جلسات هیئت امناء
ماده 9) هیئت مدیره :
هیئت مدیره مرکب از 5 عضو اصلی (شخصیت حقیقی) و 2عضو علی البدل می باشد که برای مدت 4 سال از طرف هیئت امناء برگزیده می شوند.
ماده 10) وظایف هیئت مدیره :
1/10- پیشنهاد برنامه سالانه بنیاد
2/10- اجرای کلیه مصوبات و وظایف تفویضی و محوله از سوی هیئت امناء
3/10- پیشنهاد اصلاح سازمان اداری بنیاد به هیئت امناء
4/10- برنامه ریزی برای جلب مشارکت های مردمی از نهادهای داخلی و خارجی
5/10- پیشنهاد بودجه سالانه به هیئت امناء
6/10- پیشنهاد برنامه های میان مدت و کوتاه مدت بنیاد به هیئت امناء
ماده 11) مدیر عامل :

مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی بنیاد به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیئت امناء و با حکم رئیس هیئت امنا برای مدت 4 سال انتخاب می شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. عزل وی به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و تصویب اکثریت مطلق هیئت امناء امکان پذیر است.
ماده 12) وظایف و اختیارات مدیرعامل
1- اداره امور جاری بنیاد
2- تهیه و ارائه گزارش های مالی سالانه به هیئت مدیره
3- نصب و عزل مدیران بنیاد

4- بکارگیری اموال و دارایی های بنیاد براساس آئین نامه مالی و معاملاتی
5- امضاء کلیه مکاتبات با اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان های دولتی داخلی و خارجی و اسناد تعهد آور بنیاد
6- افتتاح حساب نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری
7- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از حقوق بنیاد (شخصاً و یا با انتخاب نماینده حقوقی و یا وکیل)

ماده 13) بازرس یا بازرسان :
بازرس یا بازرسان به تصویب هیئت امنا به مدت 4 سال انتخاب و وظایف زیر را برعهده خواهند داشت:
1- نظارت بر اقدامات و فعالیتهای هیئت مدیره و مدیر عامل در حدود اساسنامه
2- نظارت بر حسن جریان امور مالی بنیاد و رسیدگی به دفاتر، حساب ها، دارایی ها، اوراق و اسناد و قراردادها
3- تهیه گزارش های لازم برای طرح در هیأت امنا

ماده 14) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیر عامل به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر بنیاد معتبر است.

ماده 15) منابع مالی بنیاد :
منابع مالی بنیاد از طریق هدایا و کمک های بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی، درآمد حاصل از فعالیت های علمی و فرهنگی بنیاد و جذب اعتباراتی که هر ساله تحت عنوان کمک به بنیاد در بودجه سالانه دولت و دستگاه های دولتی ذی ربط منظور می شود و تأمین می گردد.

ماده 16) درباره سایر مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده، مقررات مؤسسات غیرتجاری و غیرانتفاعی و ضوابط تأسیس مؤسسات و مراکز فرهنگی مصوب شورای انقلاب فرهنگی حاکم خواهد بود.

ماده 17) هرگونه تغییر در اساسنامه پس از تصویب هیئت امناء به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسد.

ماده 18) انحلال بنیاد به پیشنهاد هیئت امنا و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و کلیه سرمایه ها و اموال منقول و غیرمنقول آن در اختیار دفتر مقام معظم رهبری قرار می گیرد.

این اساسنامه در 18 ماده و 3 تبصره در جلسه 593 مورخ 23/8/85 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.
 
 

اصلاح و تکمیل موادی از اساسنامه بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید علامه مرتضی مطهری 

شماره۱۵۲۴۱/۹۳/دش                                                                   ۸/۱۱/۱۳۹۳
اصلاح و تکمیل موادی از اساسنامه بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید علامه مرتضی مطهری
(مصوب جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)
بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید علامه مرتضی مطهری
مصوبه «اصلاح و تکمیل موادی از اساسنامه بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید علامه مرتضی مطهری» که در جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس پیشنهاد مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۳ مدیرعامل بنیاد به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: بازی های آنلاین را در سایت بازی های کلیدی با کل خانواده بازی کنید
«۱ـ ماده ۳ به شرح ذیل اصلاح و تکمیل می‌شود:
مرکز بنیاد در شهر قم و شعبه اصلی آن در شهر تهران خواهد بود. شعب سایر شهرها برحسب نیاز و با تصویب هیأت امناء دایر می‌شود.
۲ـ متن ذیل جایگزین متن قبلی ماده ۷ می‌شود:
ماده۷ـ ترکیب هیأت امناء:
الف ـ اعضای حقوقی
۱ـ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
۲ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
۳ـ معاون بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری
۴ـ رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
۵ ـ رئیس جا معة المصطفی العالمیه
۶ ـ معاون تألیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش
ب ـ اعضای حقیقی
۱ـ آقای علی لاریجانی
۲ـ آقای علی مطهری
۳ـ آقای محمد مطهری
۳ـ متن ذیل به عنوان تبصره به ماده ۱۵ الحاق می‌شود:
بنیاد همانند سایر مراکز فرهنگی و هنری حسب مورد از کلیه معافیت‌های مالیاتی طبق قانون برخوردار است».
رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی


 

 

انتهای پیام

دیدگاه ها