شناسه متن : 365
1393/2/9 - 14:04 2014-04-29 14:04:00

دیدگاه ها

با سلام و تشکر از زحماتتان در پایان بخش دوم فیلم وعده بخش بعدی مصاحبه داده میشود اگر در دسترس است آن را هم برای دانلود قرار دهید.
با سلام مصاحبه آقای پایا با استاد درباره جمهوری اسلامی کلا دو جلسه بوده و جلسه دیگری برگزار نشده است.
رای منفی!
-4003